FAQ Aanleveren
Aanleveren
Onder het kopje "aanleveren" kunt u uitgebreid vinden hoe u de bestanden bij ons kunt krijgen.

Lettertypen
Let op dat alle lettertypes in PDF documenten ingesloten zitten en bij andere bestanden de letters zijn omgezet naar outlines, contouren, paden en/of rasters.
Bij open bestanden zoals Indesign moeten de lettertypen los meegestuurd worden.

Afloop / snijmarge
Hou met het opmaken van een document altijd rekening mee dat er een afloop aanwezig is van 3 mm. Dit voorkomt dat er witranden ontstaan rondom uw drukwerk i.v.m. het snijden.
Bijvoorbeeld bij een A4 briefpapier (210 x 297 mm) word het met afloop 216 x 303 mm.
Let er tevens op dat uw tekst en afbeeldingen niet te dicht op het schone formaat zet. Houd rekening met een afstand van minimaal 4 mm voor een mooi resultaat.

Resolutie
Alle afbeeldingen en foto’s moeten tenminste 300 DPI zijn voor een goed resultaat. Bij een lagere resolutie kunnen er slechtere resultaten optreden. Houd er rekening mee dat er vanuit niet professionele DTP pakketten vaak een lagere resolutie uitkomt (b.v. bij MS Word).

Kleur
Gebruik altijd bij fullcolor de kleurmodus CMYK. RGB kleurmodus kan leiden tot fletsere kleuren omdat RGB omgezet word naar CMYK. RGB kleurmodus wordt gebruikt voor schermweergave en CMYK word gebruikt als drukkleuren. Indien u gebruik maakt van PMS kleuren in fullcolor, dienen deze omgezet te zijn naar CMYK.
Geef nooit een eigen naam aan een PMS kleur, maar behoud de orginele naam.
Sla een eigen gemengde kleur ook niet op als steunkleur, maar als Processkleur.

Lijnen
Lijnen die dunner zijn dan 0,25 pt wordt door ons systeem gecorrigeerd naar 0,25 pt, dit is dan ook een minimum.

Transparantie
Bepaalde transparanties kunnen problemen veroorzaken bij het drukken. Opmaak pakketten zijn hier verder in dan rip-systemen en kunnen dit in veel gevallen niet en/of slecht aan. Wanneer er een "doorschijnende" kleur, ofwel een bepaald percentage van de kleur, toegepast wordt, is het van belang te weten dat +/- 20% de minimale doorschijnendheidsfactor (opacity) is.
Probeer zoveel mogelijk met "dekking" te werken i.p.v. met transparantie, dit geeft de minste problemen.


PDF
Gebruik bij voorkeur de Adobe distiller met een goed profiel. De profielen die wij gebruiken kunt u op deze site downloaden. Vele pakketten bieden ook het maken van PDF aan, echter doen deze dat niet in drukkwaliteit. Let er altijd op dat:
* de PDF in CMYK en/of PMS kleuren is
* de lettertypen ingesloten zitten (LET OP! MS Word schakelt deze optie automatisch uit voor systeemlettertypen)
* Snijtekens er in zitten en een afloop van 3 mm aan alle kanten.

Kijk voor meer informatie onder het kopje "PDF".


Aanvullende informatie
Onder het kopje "Extra info" kunt u nog wat meer informatie vinden over aanleveren, PDF maken enz.

Open bestanden
Indien u open bestanden aanleverd is het van belang dat alle gekoppelde bestanden en fonten meestuurd. Professionele opmaakpakketten als Adobe Indesign en Quark Xpress hebben een speciale funtie om alles bij elkaar in 1 map geordend te verzamelen:
Adobe Indesign - Ga naar "Bestand" en kies voor "Pakket...".
Quark Xpress - Ga naar "Archief" en kies voor "Verzamelen voor servicebureau".