Drukkerij
Bij grafische producties spelen vele belangen een rol zoals uitstraling, reputatie, kwaliteit en deadlines. Een snelle en zorgvuldige uitvoering is daarom erg belangrijk.

Om zo'n proces in goede banen te kunnen leiden is specifieke deskundigheid nodig en een organisatie die snel en zorgvuldig te werk kan gaan. Drukkerij Stimuka is zo'n organisatie. Een moderne drukkerij met een modern machinepark, waarbij de wensen van onze klanten centraal staan en onze werkprocessen kwaliteit en flexibiliteit waarborgen.